Zvolte jazyk

Odborné komise přesednictva

Ekonomická komise

Ing. Ludmila Mutínská - předsedkyně

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

RNDr. Irena Peterková

RNDr. Helena Pokorná

Investiční komise

Ing. Zbyněk Raichl – předseda

Ing. Jaromír Janeček

Ing. Mojmír Procházka

Ing. Jiří Pýcha

Ing. Elena Stibůrková

Komise pro základní dokumenty

JUDr. Vladimír Zamrzla - předseda

Ing. Zdena Dahinterová, EUR ING

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Ing. Jan Chaloupka

Ing. Pavel Tersch, CSc.