Zvolte jazyk

Seznam členských spolků

201    Česká hutnická společnost, z.s.
osoby: , Ing. Jiří Cupek, Ph.D., telefon: , 724365813

202    Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
osoby: Jan Kříž, Mgr. Mark Rieder, telefon: 608412664,

203    Hornický spolek
osoby: Ing. Miroslav Hakl Ph.D., Ing. Bohuslav Machek, Ph.D., telefon: 221082356, 724206588

204    Česká energetická společnost, z.s.
osoby: Ing. Ivana Švarcová, Ing. Pavel Kraják, telefon: 221082398,

205    Česká elektrotechnická společnost, z.s.
osoby: Ing. Zbyněk Raichl, CSc., prof. Ing. Jan Macháč, DrSc., telefon: 221082256, 224352279

206    Česká strojnická společnost z.s.
osoby: Ing. Olga Křížová, Ing. Petr Kříž, telefon: +420728747242, +420778022163

207    Česká společnost průmyslové chemie
osoby: , doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., telefon: , 476165614

208    Česká stavební společnost z.s.
osoby: , Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., telefon: , 602306825

210    Silikátová společnost České Republiky z.s.
osoby: Ing. Anna-Marie Lauermannová, Dr. Ing. Michal Přibyl, telefon: 732930931, 224390811

211    Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s.
osoby: Ing. Pavla Davidová, Ing. Jaroslav Drbálek, telefon: 221082335,

212    Společnost dopravy z.s.
osoby: , Ing. Květoslava Kořínková, CSc., telefon: , 602376082

213    Česká potravinářská společnost, z.s.
osoby: Ing. Inka Laudová, Prof.Ing.Jana Dostálová, CSc., telefon: 605229644, 604677792

214    Česká zemědělská společnost, z.s.
osoby: , doc. Ing.Adolf Rybka, CSc., telefon: , 724888912

215    Český spolek pro péči o životní prostředí
osoby: RNDr. Vlastimila Mikulová, Ing. Jan Jarolím, telefon: 603511977, 736414463

216    Společenstvo drobného podnikání, z. s.
osoby: Ing. Pavla Davidová, Bc. Michal David, telefon: 221082335, 602205900

217    Český svaz geodetů a kartografů, z.s.
osoby: Ing. Jana Chudobová, Ing. Václav Šanda, telefon: 221082374, 602157621

218    Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku, z.s.
osoby: , doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc., telefon: ,

219    Společnost pro techniku prostředí, z. s.
osoby: Ing. Marek Mádr, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., telefon: 221082353,

220    Česká společnost pro jakost, z.s.
osoby: Petr Koten, Ing. Elena Stibůrková, telefon: 221082602, 221082269

221    Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku z.s.
osoby: Eliška Bláhová, DiS., Vladimíra Šulcová, telefon: 221082334, +420604547708

223    Český komitét pro vědecké řízení z.s.
osoby: JUDr. Ing. Josef Zouhar, DrSc., doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D., telefon: 221082279, 603959560

224    Česká lesnická společnost, z. s.
osoby: Zdeněk Vacek, Mgr. Martin Polívka, DiS., telefon: 221082384, 728887986

226    Česká slévárenská společnost, z.s.
osoby: Mgr. František Urbánek, Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., telefon: 542214481,

227    Společnost tisku, z.s.
osoby: , Václav Mlynář, telefon: , 733561092

228    Česká silniční společnost z.s.
osoby: Ing. Tomáš Vacek, Ing. Petr Mondschein, Ph.D., telefon: 221082388, 221082388

229    Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s.
osoby: Jana Žižková, Ing. Josef Kindl, telefon: 724239765,

230    Česká společnost pro zdravotnickou techniku, z.s.
osoby: doc. Martin Augustýnek, Ph.D., Ing. Jiří Petráček, telefon: 602935063,

232    Česká metrologická společnost, z.s.
osoby: , RNDr. Věra Ježková, telefon: , 602639934

233    Česká vědeckotechnická společnost spojů, z.s.
osoby: Jana Magličová, Josef Ptáček, telefon: 606655250,

234    Odborná společnost letecká České republiky, z.s.
osoby: Ing. Jan Roháč, Ph.D., Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. EURING, telefon: ,

235    Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví z.s.
osoby: , JUDr. Vladimír Zamrzla, telefon: ,

242    Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.
osoby: Zuzana Burianová, Mgr. Lukáš Zmeškal, telefon: 777858747, 775212319

243    Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s.
osoby: , RNDr. Irena Peterková, telefon: , 221082222

244    Česká informační společnost, z. s.
osoby: , PhDr. Radka Římanová, telefon: , 603912002

247    Klub žen ČSVTS z.s.
osoby: , Mgr. Petra Kameníková, telefon: , 602249218

249    Českomoravská společnost pro automatizaci z.s.
osoby: Ing. Jana Běhalová, CSc, Doc.Ing. Ladislav Maixner, CSc., telefon: 224359342, 721976416

250    Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, z.s.
osoby: , Ing. Jan Motlík, telefon: , 221082631

251    Česká společnost pro technickou normalizaci, z.s.
osoby: Petr Zástěra, Ing. Gustav Chwistek, telefon: 608445892, 602763523

252    Česká nukleární společnost, z.s.
osoby: Mgr. Vlastimil Koubek, Ing. Daneš Burket, Ph.D., telefon: 561104660, 561104665

253    Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky, z. s.
osoby: , Bc. Jan Klein, telefon: , 222119999

254    Česká společnost pro ocelové konstrukce, z.s.
osoby: Prof. Ing. Jindřich Melcher DrSc, Ing. Jiří Skyva, telefon: , 603157797

255    Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
osoby: , Ing. Jan Šebor, telefon: ,

261    Biotechnologická společnost z. s.
osoby: Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.,, prof. ing. Jan Káš, DrSc., telefon: 220443153, 220443018

262    Spolek pro územní plánování a životní prostředí z.s.
osoby: Pavel Kameník ml., Jan Schätz, telefon: ,

263    Česká sklářská společnost, z.s.
osoby: Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., Ing. Petr Beránek, telefon: 608537496, 417570389

264    Česká vědeckotechnická společnost pro informatizaci a informační technologie z.s.
osoby: , Ing. Jiří Samek, CSc, telefon: , 606600456

265    Vědeckotechnická společnost ŠKODA
osoby: Ing. Vojtěch Kuna, Ing. Vladimír Janoušek, CSc., telefon: 732564954, 379852211

266    Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s.
osoby: Ing. Antonín Švanda, Ing. Marie Myslivcová, telefon: 728508308,

267    Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček, z.s.
osoby: Ing. Kateřina Látalová, Ing. Eva Blejchařová, telefon: 595620111, 595620142

269    Pražská vědeckotechnická společnost
osoby: , Karel Neumann, telefon: , 777841317

270    Svaz audiovizuálních techniků a manažerů /SAVTAM/ z.s.
osoby: Ing. Ivan Mikeš, Daniela Králová, Dis., telefon: 221082258, 221082258

271    Česká asociace pro geoinformace z.s.
osoby: , doc. Ing. Karel Janečka, Ph.D., telefon: , 607982581

272    Česká společnost chemická, z.s.
osoby: RNDr. Helena Pokorná, prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D., telefon: 221082383, 266053886

273    Česká marketingová společnost, z.s.
osoby: Milada Hábová, Ing. Tomáš David, telefon: 221082395,

274    Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.
osoby: , Ing. Libor Kraus, telefon: , 605976195

278    Vědeckotechnický spolek ŽĎAS
osoby: Ing. Zdeněk Formánek, Ing. Vladimír Maleček, telefon: 604430884, 737337140

279    ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ, z.s.
osoby: , Ing. Martin Šufajzl, telefon: , 737939355

280    CAS - Česká automobilová společnost, z.s.
osoby: Ing. Pavel Brynych, prof. Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., telefon: , 776637352

281    Český národní komitét elektrického tepla
osoby: Ing. Ladislav Musil, Ph.D., prof. Ing. Jiří Kožený, CSc.,, telefon: 224353968, 377634345

282    Český národní komitét IMEKO z.s.
osoby: , prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., telefon: , 603956246

283    Česká společnost chemického inženýrství z. s.
osoby: Zuzana Boháčová, Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., telefon: 221082248, 220390380

284    Vědeckotechnická společnost západních Čech z.s.
osoby: Jaroslav Lorenc, Ing. Libuše Šrámková, telefon: 377308355, 377308235

285    Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.
osoby: Cibulka, Ing. Martin Hrdlička, telefon: ,

286    Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS z.s.
osoby: Marta Stašová, Ing. Marek Dlabaja, Ph.D., telefon: , 602781122

287    Českomoravská společnost soudních znalců, z.s.
osoby: Ing. Pavel Křenek, Ing. Zdeněk Sekanina, EURING, ESc., telefon: 221082678, 581111457

288    KONEC UHLÍ - NOVÁ ENERGIE z.s.
osoby: Ing. Miroslav Hakl, Ph.D., Ing. Vladimír Budinský, MBA, telefon: , 221082356

289    Česká společnost rostlinolékařská, z. s.
osoby: Ing. Bořivoj Zbuzek, Ing. Petr Harašta, telefon: 221082270,