Odborné komise přesednictva

Ekonomická komise

Ing. Ludmila Mutínská - předsedkyně

Ing. Pavla Davidová

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Ing. Vladimír Maleček

Ing. Petr Vidur

Investiční komise

Ing. Jiří Pýcha - předseda

Ing. Eva Blejchařová

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.

Ing. Jaromír Janeček

Ing. Mojmír Procházka

Komise pro základní dokumenty

JUDr. Vladimír Zamrzla - předseda

Ing. Zdena Dahinterová, EUR ING

Mgr. Šárka Konečná

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Komise pro vzdělávání a inovace

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. - předseda

doc. Ing. Martin Augustinek, Ph.D.

RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.

Ing. Zora Vidovencová

doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc.

prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.

Ing. Olga Tůmová, CSc.