Předsednictvo ČSVTS
doc. Ing. Daniel Hanus, EUR ING, AFAIAA předseda
Ing. Eva Blejchařová
Ing. Zdenka Dahinterová, EUR ING
Ing. Pavel Dlouhý, EUR ING
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. vědecký tajemník
Ing. Přemysl Malý, CSc.
Ing. Ludmila Mutínská
Ing. Jiří Pýcha
doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. místopředseda
Ing. Zora Vidovencová
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. místopředseda
JUDr. Vladimír Zamrzla
Dozorčí rada ČSVTS
RNDr. Helena Pokorná předsedkyně
Ing. Jaroslav Bárta
Ing. Pavla Davidová
JUDr. Jiří Kult
Ing. Inka Laudová místopředsedkyně
Výkonný místopředseda ČSVTS
Ing. Vladimír Poříz výkonný místopředseda