Zvolte jazyk

Mezinárodní spolupráce
 

ČSVTS je nositelem členství ČR

  • v Engineers Europe


ČSVTS je členem

  • Světové federace inženýrských organizací (WFEO)


ČSVTS má uzavřené smlouvy o spolupráci s

  • ZSVTS (Zväz slovenských vedecko-technických spoločností)
  • VDI (Svaz německých inženýrů)
  • CAST (Čínská asociace pro vědu a techniku)
  • OEP (Svaz portugalských inženýrů)
  • UUSEA (Ukrajinský svaz vědeckých a inženýrských asociací)
  • IEI ( Institut inženýrů Indie)
  • EA (Australští inženýři)
  • KSE (Kuvajtská společnost inženýrů)

Odkazy
 
China Association for Science and Technology (CAST) http://english.cast.org.cn
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) http://www.zsvts.sk
Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) http://www.vdi.de
Engineers Europe http://www.engineerseurope.com
Ordem dos Engenheiros (OE) https://www.ordemengenheiros.pt
The World Federation of Engineering Organizations (WFEO) http://www.wfeo.org
Union of Scientific and Engineering Associations of Ukraine (UUSEA) http://snio.org.ua/eng/
The Institution of Engineers (India) (IEI) https://ieindia.org
Engineers Australia (EA) https://www.engineersaustralia.org.au
Kuwait Society of Engineers (KSE) https://kse.org.kw/

Podporujeme
 
Kurzy znakového jazyka Vzdělávací agentura ALDEA