xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

Pozvanka cise vina 18. 10. 2018

Budoucnost české energetiky – Budeme mít dost „čisté“ elektrické  energie a tepla?

„Beseda u číše vína“

IMG 6171

     Další neformální beseda u číše vína na téma „Budoucnost české energetiky – Budeme mít dost „čisté“ elektrické  energie a tepla?“ se uskutečnila 24. dubna 2018 v Klubu techniků. Přednášejícím byl RNDr. Vladimír Wagner, CSc., vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kde se  věnuje dvěma hlavním oblastem, a to studiu velmi horké a husté jaderné hmoty pomocí srážek těžkých jader pohybujících se rychlostí blízkou rychlosti světla a zkoumání možností využití tříštivých reakcí pro transmutaci radioaktivního odpadu. Přednáší na FJFI ČVUT v Praze budoucím jaderným inženýrům. Dr. Wagner byl členem Nezávislé energetické komise II (NEK II).  Mezi jeho zájmy se řadí také amatérská astronomie a vědecko-fantastická literatura.

 Besedu uvedl a  moderoval doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING, místopředseda ČSVTS.

   Dr. Wagner mluvil o současných trendech v energetice, růstu spotřeby energií zejména v Číně, Indii, důrazu na ekologizaci a snížení emisí, přechodu k elektřině v dopravě, průmyslu a částečně při vytápění. Představil rizika klimatických změn, možné nízkoemisní zdroje, a také nízkoemisní zdroje České republiky, zastavil se u Státní energetické koncepce a možných scénářů a doporučení. Jeho prezentace vyvolala živou diskusi, debatovalo se o problémech spojených s touto problematikou, např. ukládání energie, výhody a nevýhody  nízkoenergetických zdrojů, apod.

Prezentaci Dr. Wágnera si můžete stáhnout zde.

Beseda ČSVTS, téma Smart Cities, koncepce měst budoucnosti

 

Druhá beseda s prof. Dr. Ing Miroslavem Svítkem, dr. h. c., děkanem dopravní fakulty ČVUT v Praze a prezidentem Czech Smart Cities Cluster proběhla dne 22. června 2017 v Klubu techniků (Novotného lávka 5, Praha 1). Besedu moderoval doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. EUR ING, předseda ČSVTS.

2017 06 22


Prezentace prof. Svítka je zde.

Beseda ČSVTS, téma PRŮMYSL 4.0


 

Úvodní neformální beseda v Klubu techniků se konala dne 28. února t.r. Pozvaným hostem byla Mgr. Tereza Šamanová, koordinátorka Pracovní skupiny pro implementaci Průmyslu 4.0 ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Téma uvedl a besedu moderoval doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING, místopředseda Českého svazu vědeckotechnických společností.

Účelem besedy bylo zahájení diskuze o tom, jak má/musí ČSVTS reagovat na současné výzvy vyvolané masivním rozvojem digitálních technologií umožňujících vstup nových informačních a kyberneticko-fyzických systémů do výroby, služeb – fakticky do všech odvětví hospodářství a oblastí společnosti.

 
Prezentace:

Mgr. Šamanová - zde

doc. Trojan - zde

 
Česká hutnická společnost, z.s. zorganizovala v roce 2016 ve spolupráci s Třineckými železárnami a dalšími subjekty z Moravskoslezského kraje konferenci k této problematice. Informace o této konferenci a rovněž sekci k problematice Průmysl 4.0. naleznete na  www.hutnickaspol.cz