Zvolte jazyk

Podpora studentů

Český svaz vědeckotechnických společností z.s. dlouhodobě podporuje talentovanou mládež, protože si uvědomuje nezbytnost motivovat ji k zájmu o vědění, tvořivost a též oceňovat její snahu a úspěchy.

V roce 2023 Svaz ocenil studenty na odborných soutěžích EXPO SCIENCE AMAVET, Celostátní přehlídce SOČ, matematické soutěži PANGEA, ocenil také pedagogy / školitele studentů SOČ a umožnil účast vybraným středoškolákům na mezinárodní odborné soutěži „the Beijing Youth Science Creation Competition (online forma).

EXPO SCIENCE AMAVET a Ceny ČSVTS

Národního finále XXVIII. ročníku odborné soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, která se konala v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze dne 5. 4. 2023 se jako členka odborné hodnotitelské komise zúčastnila předsedkyně dozorčí rady RNDr. Helena Pokorná. V národním finále byli oceněni 3 studenti Cenou ČSVTS (diplomem) a finančním darem (3x 3 500Kč). Netradiční další cenou bylo pozvání deseti prvních studentů na zahajovací den WEC 2023 – Světový inženýrský konvent, který organizoval Svaz v říjnu v Praze, se soutěžním posterem a 3 studenti byli vybráni do online mezinárodního finále odborné soutěže BYSCC 2023 - Beijing Youth Science Creation Competition. RNDr. Pokorná předala Ceny ČSVTS na slavnostním ukončení soutěže.

Celostátní přehlídka SOČ a Ceny ČSVTS

Český svaz vědeckotechnických společností z.s. spolupracuje od roku 2014 s Národním pedagogickým institutem ČR, který je garantem soutěže „Středoškolská odborná činnost“ (SOČ) a uděluje Ceny ČSVTS za pět prvních míst v určených oborech. Ceny jsou spojeny s finančním darem (5 x 3 500Kč) a diplomem.
Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech (více na www.soc.cz).

Tento rok se 45. Celostátní přehlídka prací SOČ uskutečnila 16. - 18. 6. 2023 v Plzni v Tech Tower. Ceny ČSVTS předal předseda Svazu doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. S hodnotitelskou komisí jsou také vybíráni studenti s vhodnými projekty pro zahraniční soutěže v Číně.
Netradičně Svaz nabídl organizátorům SOČ možnost uspřádat výběr nominovaných studentů na zahraniční soutěže navazující na SOČ v roce 2024, včetně soutěží v Číně, které zajišťuje Svaz, v rámci zahajovacího dne WEC 2023.

Cena Českého svazu vědeckotechnických společností z.s pro pedagogy

Předsednictvo ČSVTS se rozhodlo obdobně oceňovat i pedagogy / školitele. Každý rok se cena, a to Děkovné listy předsednictva ČSVTS a finanční odměna (5 x 2000 Kč) dává v rámci slavnostního předávání cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského. Slavnost se koná každý rok v Ústavu fyzikální chemie AV ČR začátkem prosince. Cena Svazu je vyjádřením vděčnosti za odbornou přípravu a vedení studentů, kteří zvítězili s svojí odbornou prací v Celostátní prohlídce SOČ daný rok.

Umístění studentů na mezinárodní středoškolské odborné soutěži BYSCC 2023

Beijing Association of Science and Technology BAST v březnu 2023 tradičně poslal pozvání Svazu, aby zaregistroval talentované studenty z národních odborných soutěží na mezinárodní středoškolskou odbornou soutěž BYSCC 2023 (Beijing Youth Science Creation Competition 2023). V roce 2023 se soutěž pro zahraniční studenty uskutečnila hodnocením zaslaných odborných projektů organizátorům soutěže. Po domluvě s organizátory Středoškolské odborné činnosti SOČ a s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. Svaz na soutěž zaregistroval 4 projekty z národního finále SOČ 2022/2023 a 1 projekt z EXPO SCIENCE AMAVET 2023.

Umístění našich studentů:

První místo

Marina Sokolová, Gymnázium Jana Nerudy, SOČ
Název práce: Study of the R38-K40 ribosome binding site in the Rack1 protein using the Morg1 protein model
Kategorie: vědy o živé přírodě

Druhé místo

Veronika Dezortová AMAVET
Název práce: Pilot analysis of the contents of Maclura pomifera fruit as a function of ontogeny
Kategorie: chemie

Tomáš Chlubna, Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, SOČ
Název práce: Phage therapy of ESKAPE group
Kategorie: vědy o živé přírodě

Zdeněk Pezlar, Gymnázium třída Kapitána Jaroše 14, Brno, SOČ
Název práce: Interesting Uses of Algebraic Number Theory
Kategorie: matematika

Pavel Říkovský, Gymnázium na Vítězné pláni, Praha 4, SOČ
Název práce: Preparation of precursors of Pepstatin A macrocyclic analogues
Kategorie: chemie

Soutěžními obory byly fyzika a astronomie, environmentální vědy, vědy o živé přírodě, matematika, výpočetní technika a informatika, engineering a chemie.

Matematická soutěž PANGEA

Český svaz vědeckotechnických společností z.s. uděluje každý rok záštitu matematické soutěži pro žáky základních škol a víceletých gymnázií s názvem PANGEA. Zajímavostí této soutěže je, že žáci řeší tematické úlohy zvolené pro daný ročník soutěže. Soutěž probíhá ve dvou kolech - školním a finálovém. Po finálovém kole, které se konalo v červnu, předseda Svazu doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING v Národním muzeu předal vítězům jednotlivých kategorií Diplomy ČSVTS.