Select your language

Events Calendar

ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST V POTRAVINÁŘSKÉM BUSINESSU
Tuesday, 27. February 2024, 14:30 - 17:00
Hits : 445
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location sál č.318

ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST Z. S.
a
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ
Vás zvou
na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná
dne 27.2. 2024 od 14:30 hod.
v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p.
na téma:

ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST V POTRAVINÁŘSKÉM BUSINESSU
Přednášející
Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
VŠCHT, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Těšíme se na Vaši účast!

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., v. r.
předsedkyně ČPS z. s.

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., v. r.
ředitel ÚZEI

Ing. Ilona Mrhálková, v. r.
tajemnice Programové rady
ÚZEI
Účast na přednášce je bezplatná a bez předchozí registrace.
Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 120 00 Praha 2, Mánesova 75,
Ing. Inka Laudová, tajemnice ČPS, tel.: 605 229 644

ABSTRAKT

Environmentální aspekty podnikání začínají být stále častěji předmětem průmyslové výroby v řadě sektorů. Výjimkou není ani potravinářství. S implementací směrnice EU o nefinančním reportingu zaměřeném na udržitelnost vyvstává potřeba sbírat a prezentovat data související s emisemi skleníkových plynů a dalšími znečišťujícími látkami.
Přednáška bude zaměřena na principy určování uhlíkové stopy organizace, ze kterých vyplývají nové souvislosti pro dosahování korporátní udržitelnosti. Ve druhé části se přednášející zaměří na identifikaci globálních marketingových trendů, které vyplynuly z obšírného průzkumu realizovaného ve 22 zemích světa.