Select your language

Events Calendar

ČINNOST SVS ČR V OBLASTI KONTROL POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU V ROCE 2023
Tuesday, 28. May 2024, 14:30 - 17:00
Hits : 476
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Úřední kontroly produktů živočišného původu prováděné Státní veterinární správou v roce 2023 byly v souladu s Jednotným integrovaným víceletým vnitrostátním plánem kontrol ČR stanoveným na období 2020–2023, a to v rámci kompetencí stanovených zákonem o potravinách. Samotné kontrolní kompetence potravin živočišného původu jsou vymezeny zejména veterinárním zákonem, zákonem o potravinách, zákonem o ochraně spotřebitele a zákonem o ochraně označení původu a zeměpisných označení (tedy široká škála kompetencí od prvovýroby po maloobchod).

Cílem úředních kontrol potravin živočišného původu v roce 2023 bylo stejně jako v předchozích letech zajištění účinného dozoru nad dodržováním hygienických pravidel ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce potravin živočišného původu, a tím vytvořit předpoklady pro bezpečnou produkci těchto potravin. Počet kontrol v oblasti potravin živočišného původu v loňském roce meziročně mírně vzrostl. Veterinární inspektoři provedli více než 40 700 kontrol, zhruba o 500 více než v roce 2022. V roce 2023 byly rovněž provedeny mimořádné kontrolní akce zaměřené na drůbeží maso, drůbeží polotovary a vejce původem z třetích zemí.

Soustavná veterinární kontrolní činnost a její výsledky na úseku hygieny potravin živočišného původu včetně výsledků mimořádných kontrolních akcí zaměřených na kontrolu potravin původem ze třetích zemí neodhalily systémové a závažné porušení právních předpisů.

 

Přednášející

MVDr. Zuzana Slámová

Ústřední veterinární správa SVS, ČR