Select your language

Events Calendar

K 606-23 Měření vnitřního umělého osvětlení
Monday, 04. December 2023, 08:30 - 14:00
Hits : 811
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact 606 957 233, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurz zaměřený na měření a vyhodnocování vnitřního umělého osvětlení je určen všem, kteří potřebují získat poznatky tohoto oboru měření a chystají se v něm pracovat s možností předpokladu následné certifikace odborné způsobilosti personálu.

 

Kurz je určen také pracovníkům, kteří se s problematikou měření osvětlení setkávají v libovolné kumulované funkci. Informace zde mohou načerpat nejen noví metrologové podniků, firem či institucí, kteří se při své činnosti zaměřují na měření osvětlení, případně i osoby samostatně výdělečně činné, které plánují tuto činnost jako službu poskytovat například v oblasti stavebnictví, zdravotnictví, hygienických služeb a podobně. Stejně tak certifikovaní pracovníci zde mohou získat po čase aktualizované informace.

 

Absolvování tohoto kurzu je vhodnou přípravou pro možnost ucházet se o získání certifikátu odborné způsobilosti metrologa, kterou na základě žádosti o certifikaci provádí Certifikační místo ČMS, akreditované Českým institutem pro akreditaci jako certifikační orgán č. 3008.

 

Tento kurz pořádaný Českou metrologickou společností, z. s. je formou výuky, která poskytne praktikantovi začínajícímu měřit v oborech osvětlení přehled o odborných a technických aspektech metrologie umělého osvětlení v interiérech a základní informace o činnosti metrologických pracovišť toto měření provádějících.

 

Účastníci obdrží studijní podklady při prezenci a na závěr osvědčení o absolvování kurzu.

Přihláška ke stažení K 606-23

Location ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, místnost č. 220