Events Calendar

Nástavbový kurz tribotechniky
From Thursday, 12. October 2023 -  10:00
To Friday, 13. October 2023 - 16:00
Hits : 3337
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tradiční dvoudenní kurz pro mírně a středně pokročilé v oboru, vhodné pro absolventy Základního kurzu tribotechniky.

V programu kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se zaměřením na provozní aplikační zkušenosti - vyčleněn prostor pro diskusi ke každému tématu i ke konkrétním problémům účastníků kurzu, výměna zkušeností z praxe. 

Kurz pořádá Česká strojnická společnost a její odborná sekce Tribotechnika a motorová paliva.

Odborným garantem je Ing. Jiří Valdauf, Lubricant, s.r.o.

Upcoming Member Events