Events Calendar

kurz Základy tribotechniky
From Tuesday, 10. October 2023 -  10:00
To Wednesday, 11. October 2023 - 16:00
Hits : 3334
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dvoudenní tradiční kurz tribotechniky určený pro začátečníky v oboru zaměřený na tribotechnické poznatky o mazivech a mazání a jejich praktické aplikace v podnikové praxi.

Kurz pořádá Česká strojnická společnost a její odborná sekce Tribotechnika a motorová paliva.

Odborným garantem je Ing. Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o.

Location Hotel Sladovna, Černá Hora na Blanensku

Upcoming Member Events