Select your language

Events Calendar

K 604-23 "58. základní kurz metrologie"
From Monday, 13. November 2023 -  09:00
To Thursday, 16. November 2023 - 14:30
Hits : 3599
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact 221 082 254, 606 957 233, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Základní kurz metrologie je určen všem, kteří potřebují získat základní poznatky z obecné metrologie, pracují v této disciplíně krátce a nemají dosud delší praxi a zkušenosti, nebo kteří se připravují na svou profesi v oblasti metrologie. Poskytne základní informace pro orientaci v oboru metrologie. Je určen také pracovníkům, kteří se s metrologickou problematikou setkávají v libovolné kumulované funkci a zpravidla jim postačí encyklopedické znalosti. Svým zaměřením a skladbou je vhodný také pro menší nebo nově vznikající podniky, kde není dosud jednotnost měřidel a měření zabezpečována odpovídajícím způsobem, přes její nesporný význam pro kvalitu výrobků a služeb a tedy konkurenceschopnost. Obsah jednotlivých přednášek kurzu je průběžně aktualizován, aby poskytl platné informace i výklad nových předpisů (zákonů, vyhlášek, opatření obecné povahy i norem z oblasti metrologie a měření). Informace zde mohou načerpat nejen noví metrologové průmyslových podniků, ale i firem či institucí, které při své činnosti používají měřicí přístroje nebo sami některé metrologické výkony provádějí.

Absolvování tohoto kurzu je vhodnou přípravou pro účast v metrologických kurzech vyšších úrovní, pořádaných ČMS (Korespondenční kurz metrologie a kurzy specializované na jednotlivé obory měření, případně obecné výkony v oblasti metrologie) a poskytuje i základní přípravu pro možnost ucházet se o získání certifikátu odborné způsobilosti metrologa, kterou na základě žádosti o certifikaci provádí Certifikační místo ČMS, akreditované Českým institutem pro akreditaci jako certifikační orgán č. 3008.

Základní kurz pořádaný Českou metrologickou společností, z. s. je formou výuky, která poskytne začínajícímu základní přehled o odborných a technických aspektech metrologie a základní informace o činnosti metrologických pracovišť jak v průmyslové, tak podnikatelské oblasti.

Účastníci obdrží studijní podklady při prezenci a na závěr osvědčení o absolvování kurzu (rozsah kurzu 29 výukových hodin ve 4 dnech).

Přihláška ke stažení K 604-23

Location ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, místnost č. 501