Events Calendar

K 603-23 Řízení metrologie v organizaci
Monday, 06. November 2023, 09:00 - 15:30
Hits : 3462
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact 221 082 254, 606 957 233, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurz Řízení metrologie v organizaci představuje a zobecňuje základní pravidla řízení metrologie v organizacích, resp. podnicích, která vedou k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření, k podpoře systému managementu kvality. Kurz nabízí základní informace a je určen všem pracovníkům zabývajících se řízením firemní metrologie.

Česká metrologická společnost připravila tento kurz ve snaze pomoci novým metrologům načerpat informace a získat potřebné znalosti a těm zkušenějším se o nové informace obohatit. Přednášky kurzu obsahují nejen důležité poznatky, vyplývající z nových metrologických předpisů a požadavků certifikačních orgánů, ale také zkušenosti a požadavky zákazníků.

Metrologie tvoří v certifikovaném (akreditovaném) systému kvality významnou součást výrobního a kontrolního procesu. Posluchači se seznámí s požadavky systémových norem, které se metrologie týkají, poznají strukturu a zásady tvorby podnikových dokumentů ve vztahu k metrologii včetně dokumentu nejdůležitějšího – Řádu podnikové metrologie. Základem kalibrační činnosti je správný kalibrační postup. Přednášky se zabývají jejich tvorbou, strukturou a použitím. Posluchači získají také základní informace, nutné pro rozhodnutí ohledně zajišťování kalibrací ve vlastním metrologickém středisku nebo zadávání kalibrací externím subjektům. Vstupní informace zde mohou načerpat nejen noví metrologové průmyslových podniků, ale i firem či institucí, které při své činnosti používají měřicí přístroje nebo sami některé metrologické výkony provádějí.

I když jsou přednášky orientovány především do oblasti systémů a řízení metrologie v organizaci či podniku, je možné projednat v diskuzi záležitosti, vztahující se ke konkrétním případům měření důležitých veličin nebo problematice praktického zajišťování metrologie ve Vaší organizaci. Jsme přesvědčeni, že informace budou užitečné i pro metrology z větších průmyslových podniků.

Přihláška ke stažení K 603-23

Location ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, místnost č. 318

Upcoming Member Events