Select your language

Events Calendar

K 602-23 Měření elektrických veličin s praktickými ukázkami kalibrace vybraných měřidel
Monday, 16. October 2023, 09:00 - 15:00
Hits : 3414
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact 221 082 254, 606 957 233, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oblast měření v elektrotechnice je velmi rozsáhlá oblast měření co do počtu měřených veličin, jejich rozpětí hodnot a měřidel používaných na měření. Elektrická měřidla se nacházejí v mnoha oborech průmyslu, nejen elektrotechnickém, ale i automobilovém, strojírenském, chemickém. Mnoho neelektrických veličin (např. teplota tlak, pH) se prostřednictvím snímače této veličiny měří elektrickou cestou.

První část semináře bude teoretická a bude pojednávat o jednotlivých veličinách a měřidlech.

Dále budou posluchači seznámeni s výpočty nejistot měření včetně příkladů výpočtu nejistot.

Druhá část semináře bude praktická, ve které budou předvedeny základní typy měřidel pro jednotlivé veličiny a ukázky správného používání. V poslední části kurzu bude předvedena ukázka kalibrace některých typů měřidel. Vzhledem k praktické části kurzu je počet účastníků omezen na 15 (dle termínu zaslaných přihlášek).

Součástí semináře bude i dostatečný prostor pro diskuzi a možnost konzultovat problematiku měření v elektrotechnice s přednášejícím.

Location ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, místnost č. 315