Select your language

Events Calendar

VÝZNAM VÝŽIVY V PREVENCI A LÉČBĚ OBEZITY DĚTSKÉHO VĚKU
Tuesday, 29. November 2022, 14:30 - 17:00
Hits : 414
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Přednášející: MUDr. Petr Tláskal, CSc., FN Motol, Společnost pro výživu

Obezita je nemoc, která je definovaná nežádoucím nadměrným nahromaděním tukové tkáně, které je potenciálním zdrojem dalších zdravotních obtíží. Často je genetická dispozice aktivovaná faktory zevního prostředí. V časném období života zasahuje výživa do těchto procesů v rámci metabolického programování.  

Studie u dětí však často neprokazují jednoznačný vztah mezi energetickým příjmem a změnou hmotnosti. Může to být i tím, že v rámci konzumace živin (makro i některých mikronutrientů) působí jednotlivé složky na tvorbu tukové tkáně rozdílně. Hodnocení nutričních faktorů dokumentují i některé výsledky studií prováděných Společností pro výživu. Růst a vývoj dítěte je provázen i vývojem jeho osobnosti, jeho reaktivitou a poznáváním, které je pro jednotlivá období dětského věku charakteristické. Můžeme se tak zaměřit na pět rozdílných období. Nepoučený rodič tak snadno dělá chyby v nutriční výchově dítěte.