Telefonní seznam ČSVTS

linka*fax*telmístnost
 FO archiv 352 A537
 Objednávky sálů 219 B332
 Podatelna 216 222 222 155 B145
 Rozmnožovna 368 B332
Dahinterová Zdenka
 Český nár.výbor FEANI
202 222 222 163 C242
Dvořák Filip
 technik, rozmnožovna
368 B332
Hanus Daniel
 předseda
295 222 221 780 C243
Houdová Monika
 ekonomický odbor
234 222 221 780 C247
Janoušková Zora
 kosmetika
390 A526
Klečka Karel
 údržba
355, 235 B147
Krupičková Blanka
 vedoucí účtárny
321 318 C349
Krupičková ml. Blanka
 účetní
322 C349
Kubátová Petra
 provozní oddělení
293 612 C346
Meszárosová Světlana
 účetní
218 318 C349
Mrozková Jaroslava
 účetní
297 C349
Poříz Vladimír
 výkonný místopředseda
295 222 221 780 222 220 171 C245
Rousová Dagmar
 sekretariát
295, 298 222 221 780 222 221 784, 222 220 171 C244
Schätz Jan
 vedoucí provozního odd.
204 612 222 220 510 C345
Schulc Evžen
 referent odboru vnějších vztahů
356, 294 B544
Šafaříková Jaroslava
 pokladna
341 C350
Tichá Božena
 mzdová účetní
291 C348
Trojan Zdeněk
 Český nár.výbor FEANI
212 C242
Vidovencová Zora
 vedoucí kanceláře předsedy
247 C241
Weidner Tomáš
 technik, sály
219 C332

*) Předčíslí pro linku nebo fax je: 221 082