xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

Beseda ČSVTS, téma PRŮMYSL 4.0


 

Úvodní neformální beseda v Klubu techniků se konala dne 28. února t.r. Pozvaným hostem byla Mgr. Tereza Šamanová, koordinátorka Pracovní skupiny pro implementaci Průmyslu 4.0 ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Téma uvedl a besedu moderoval doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING, místopředseda Českého svazu vědeckotechnických společností.

Účelem besedy bylo zahájení diskuze o tom, jak má/musí ČSVTS reagovat na současné výzvy vyvolané masivním rozvojem digitálních technologií umožňujících vstup nových informačních a kyberneticko-fyzických systémů do výroby, služeb – fakticky do všech odvětví hospodářství a oblastí společnosti.

 
Prezentace:

Mgr. Šamanová - zde

doc. Trojan - zde

 
Česká hutnická společnost, z.s. zorganizovala v roce 2016 ve spolupráci s Třineckými železárnami a dalšími subjekty z Moravskoslezského kraje konferenci k této problematice. Informace o této konferenci a rovněž sekci k problematice Průmysl 4.0. naleznete na  www.hutnickaspol.cz