Kalendář událostí

K 605-23 "23. FÓRUM METROLOGŮ"
středa, 22. listopad 2023, 09:00 - 15:00
Shlédnutí : 683
od Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontakt 606 957 233, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Česká metrologická společnost, z.s. pořádá již 23. fórum metrologů. Cílem fóra bude především seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky a informacemi z průřezových oblastí metrologie v podání přednášejících z předních metrologických institucí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Českého metrologického institutu (ČMI), Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), České agentury pro standardizaci (ČAS).

Účast na fóru umožní účastníkům rozšířit si své dosavadní znalosti o informace o nových závazných předpisech a dokumentech, popř. o stavu přípravy jejich změn, a také o požadavcích promítnutí jejich změn do činnosti organizace a do své každodenní činnosti. Účastníky fóra určitě zaujmou informace týkající se aktuálních problémů spojených s primární realizací jednotky hmotnosti kilogram. Pro všechny metrology a pracovníky laboratoří budou užitečné informace o novinkách týkajících se principů a návodů na vyjadřování nejistot měření. Nejenom pro posluchače z kalibračních laboratoří, ale rovněž pro metrology a uživatelé měřidel v praxi, jsou určeny informace o požadavcích na výstupní dokumenty/kalibrační listy v tištěné a elektronické podobě. Pro účastníky fóra budou přínosem poznatky o principech a pravidlech tvorby norem a aktuálním stavu norem pro měřidla.

Konference je určena všem metrologům organizací a odborných institucí, pracovníkům, kteří v dané organizaci řídí nebo provádějí metrologické činnosti, vedoucím a pracovníkům metrologických středisek a kalibračních laboratoří, a pedagogům ve školství příslušného zaměření ve všech úrovních.

Konference je vhodná také pro absolventy kurzů metrologie, certifikované pracovníky a zájemce o metrologii, kteří si chtějí rozšířit své znalosti z průřezových oblastí metrologie, které získali v kurzech a v metrologické praxi.

Na závěr konference obdrží účastníci osvědčení o absolvování konference, které se bude vztahovat k odborným přednáškám. Osvědčením lze doložit zvyšování a aktualizaci odborných kompetencí účastníka v návaznosti na požadavky systému managementu kvality.

 Přihláška ke stažení K 605-23

 

Místo Praha, Novotného lávka 201/1, Klub Lávka