xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

ČSVTS

Vítejte na stránkách

Více zde ....

Zpravodaj

Členské spolky

Přehled akcí

Nejbližší akce spolků

Spolupracujeme

feani

feani

wfeo

World Engineering Day

resources logo c1

Světový inženýrský den - 4. březen

Světový inženýrský den pro udržitelný rozvoj se slaví po celém světě 4. března od roku 2020. Tento den nabízí příležitost zdůraznit význam inženýrů a inženýrství v našem moderním světě a zlepšit povědomí veřejnosti o tom, jak inženýrství a technologie patří k páteřním oblastem moderního života a udržitelného rozvoje.

Druhý Světový inženýrský den pro udržitelný rozvoj (World Engineering Day 2021) s tématem "Inženýrství pro zdravou planetu - oslava 2. zprávy UNESCO k inženýrství" se zaměří na oslavu uvedení této zprávy UNESCO k významu inženýrství s názvem "Inženýrství pro udržitelný rozvoj: plnění cílů udržitelného rozvoje" (Engineering for Sustainable Development: Delivering on the Sustainable Development Goals). UNESCO pořádá online slavnostní uvedení této zprávy od 13:00 do 14:30 dne 4. března 2021 (SEČ). Další informace k oslavě Světového dne inženýrství jsou uvedeny na https://worldengineeringday.net

COVID-19 pustoší celý svět, zatímco mnoho dalších otázek a výzev udržitelného rozvoje stále ohrožuje zdraví Země. Celé lidstvo čelí vážným výzvám. Inženýrství a technologie sehrály důležitou úlohu v boji proti pandemii COVID-19 a při realizaci cílů udržitelného rozvoje a bude i nadále přispívat k ochraně zdraví naší planety. Dne 8. února 2021 byla oficiálně zahájena soutěž vytvoření plakátu k Světovému inženýrskému dnu  2021 -  WED 2021 Poster Design Competition s tématem „Inženýrství pro zdravou planetu“ (Engineering For A Healthy Planet),  https://worldengineeringday.net/design2021/

UNESCO na 40. zasedání své Generální konference konané v Paříži ve dnech 12. až 27. listopadu 2019 vyhlásilo 4. březen Světovým inženýrským dnem pro udržitelný rozvoj. Stalo se tak na základě iniciativy Světové federace inženýrských organizací – WFEO (www.wfeo.org), která byla založena v roce 1968. Federaci k dnešnímu dni tvoří 130 národních, regionálních a specificky zaměřených celosvětových inženýrských organizací. Český svaz vědeckotechnických společností z.s. – ČSVTS (www.csvts.cz) je zakládajícím členem WFEO.

Každoroční oslava inženýrského dne má poukazovat na přínosy inženýrů a inženýrství pro současný svět a zlepšovat veřejné chápání toho, že jsou to inženýrství a technologie, které rozhodující mírou přispívají k zabezpečování požadavků na moderní život a k zajišťování udržitelného rozvoje. WED má být příležitostí pro dialog mezi inženýry a tvůrci politických rozhodnutí, vedoucími představiteli průmyslu, vědci, akademiky, nevládními organizacemi a obecně veřejností o řešení problémů současné civilizace, z nichž většina není řešitelná bez využití inženýrských přístupů.