Český svaz vědeckotechnických společností

ČSVTS

Novotného lávkazpravodaj
 

prehled
 

feani


Kalendář

poslední měsíc březen 2018 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31

Výstavy na Novotného lávce

Žádné události k zobrazení

Počet návštěvníků

396125

ETICKÝ KODEX

členů společností sdružených v ČSVTS

29.valná hromada ČSVTS, konaná dne 29.5.2003 svým usnesením schválila Etický kodex členů společností sdružených v ČSVTS s následnou ratifikací zástupci jednotlivých členských společností.
Tento etický kodex členů společnosti sdružených v CSVTS je doplňkovým dokumentem a nenahrazuje žádný jiný obdobný dokument, jehož dodržováním jsou tyto osoby vázány.

 

I. ETIKA JEDNÁNÍ

Člen společnosti:

 1. má si být vědom významu vědy a techniky pro lidstvo;
 2. má si být vědom své společenské odpovědnosti při výkonu své technické profese a při svých ostatních činnostech;
 3. své povolání a ostatní činností ve védě a technice má vykonávat v souladu s pravidly slušného chováni, která respektuji zejména profesní práva, důstojnost a právo na vlastni názor všech, s nimiž spolupracuje,
 4. považuje za věc nejvyšší osobni cti řídit se tímto etickým kodexem a dodržovat všechny závazky v něm obsažené.

 

II. ETIKA OSOBNOSTI

Člen společnosti:

 1. udržuje své schopnosti na nejvyšší možné úrovni, aby v souladu s tím, co se považuje za osvědčenou praxi v jeho profesi a s ohledem na zákony země. kde působí, mohl poskytovat co nejlepší plnění;
 2. svou profesionální bezúhonnosti a čestnosti zaručuje nestrannost provedené analýzy. úsudku a z toho vyplývajících závěrů;
 3. dodržuje dohody, na které dobrovolně přistoupil;
 4. nepřijme žádné peníze, věcné dary nebo příslib jakýchkoli výhod za činnosti a chováni, které by byly v rozporu se zájmy ČSVTS;
 5. projevuje svou oddanost vědě a technice tím. že se podílí na činnosti odborných sdružení, která přispívají k rozšiřováni vědeckotechnických poznatků a podporují odborné zájmy a trvalé zvyšovaní odborné úrovně svých členů;
 6. používá pouze tituly, které mu po právu přísluší.

 

III. PROFESNÍ ETIKA

Člen společnosti:

 1. přijímá pouze závazky odpovídající jeho schopnostem, v ostatních případech usiluje c spolupráci s příslušnými odborníky;
 2. vyžaduje jasné a přesné vymezeni požadovaných plněni;
 3. je odpovědný za organizováni a plnění převzatých závazků;
 4. při plněni převzatých závazků učiní všechny nezbytné kroky k odstranění překážek a k zajištění bezpečnosti osob a majetku;
 5. přijímá pouze platby a odměny odpovídající poskytnutému plnění a převzaté odpovědnosti.
 6. snaží se zajistit, aby platby poskytnuté jiným osobám odpovídaly poskytnutým službám a odpovědnosti, kterou tyto osoby převzaly;
 7. usiluje o dosaženi vysoké úrovně technického pokroku ve svém oboru;
 8. přispívá k vytváření zdravého a příjemného prostředí pro své spolupracovníky.

 

IV. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Člen společnosti:

 1. ctí práva všech členů a spolupracovníků ČSVTS a bere patřičně na vědomi jejich požadavky a přání za předpokladu, že jsou v souladu se zákony a etikou jeho profese;
 2. všemožně chrání přírodu a životni prostředí, bezpečnost a zdraví a projevuje úctu ke všemu živému; vykonává činnosti vedoucí ku prospěchu a blahobytu lidstva,
 3. v rámci svých možnosti poskytuje široké veřejnosti jasné a přesné informace tak. aby mohly být správně pochopeny odborné záležitosti a veřejný zájem;
 4. chová v nejvyšší úctě tradiční a kulturní hodnoty vlastní země i zemi, v nichž vykonává svoji činnost.

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

saly

 


Kamera on-line

webkamera Karlův most


kytlice

ubytovani

klub