Budoucnost české energetiky – Budeme mít dost „čisté“ elektrické  energie a tepla?

„Beseda u číše vína“

IMG 6171

     Další neformální beseda u číše vína na téma „Budoucnost české energetiky – Budeme mít dost „čisté“ elektrické  energie a tepla?“ se uskutečnila 24. dubna 2018 v Klubu techniků. Přednášejícím byl RNDr. Vladimír Wagner, CSc., vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kde se  věnuje dvěma hlavním oblastem, a to studiu velmi horké a husté jaderné hmoty pomocí srážek těžkých jader pohybujících se rychlostí blízkou rychlosti světla a zkoumání možností využití tříštivých reakcí pro transmutaci radioaktivního odpadu. Přednáší na FJFI ČVUT v Praze budoucím jaderným inženýrům. Dr. Wagner byl členem Nezávislé energetické komise II (NEK II).  Mezi jeho zájmy se řadí také amatérská astronomie a vědecko-fantastická literatura.

 Besedu uvedl a  moderoval doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING, místopředseda ČSVTS.

   Dr. Wagner mluvil o současných trendech v energetice, růstu spotřeby energií zejména v Číně, Indii, důrazu na ekologizaci a snížení emisí, přechodu k elektřině v dopravě, průmyslu a částečně při vytápění. Představil rizika klimatických změn, možné nízkoemisní zdroje, a také nízkoemisní zdroje České republiky, zastavil se u Státní energetické koncepce a možných scénářů a doporučení. Jeho prezentace vyvolala živou diskusi, debatovalo se o problémech spojených s touto problematikou, např. ukládání energie, výhody a nevýhody  nízkoenergetických zdrojů, apod.

Prezentaci Dr. Wágnera si můžete stáhnout zde.