xpornplease.com pornjk.com porncuze.com

ČSVTS

Vítejte na stránkách

Více zde ....

Zpravodaj

Členské spolky

Přehled akcí

Nejbližší akce spolků

Spolupracujeme

feani

feani

wfeo

World Engineering Day

resources logo c1

100 let založení ČSR
Společná oslava ČSVTS a ZSVTS 20. 10. 2018 v Olomouci

olomouc trojan

Po dohodě předsednictva ČSVTS se slovenskými partnery ze Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností se dne 20. října 2018 uskutečnilo v Olomouci, v zasedacím sále interaktivního muzea vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, tzv. Pevnosti poznání, společné slavnostní setkání k oslavě 100 let od založení ČSR. Oslav se účastnilo cca 30 slovenských a 50 českých zástupců vedení svazů a představitelů členských spolků a řada pozvaných hostů. Mezi nimi byli rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Jaroslav Miller, prof. Jiří Hirš, prorektor Vysokého učení technického v Brně, předseda olomoucké oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Jiří Kožušníček a

Mgr. Ing. Tomáš Sýkora člen představenstva Okresní hospodářské komory Olomouc. Setkání se také účastnili představitelé mladé inženýrské generace – zástupci českých mladých inženýrů sdružujících se v evropské organizaci EYE (European Young Engineers) a studenti ČVUT z BEST Prague (Board of European Students of Technology), který je součástí evropské sítě BEST.

 

První přednášející v odborném programu oslavy byl Dr. Ing. Petr Kubečka vedoucí oddělení transferu technologií Vědeckotechnického parku UPOL. Ve svém vystoupení zaujal přítomné informacemi o úspěšném poskytování odborných, expertních a realizačních služeb pro podnikatelskou sféru, především v oblastech aplikací výsledků vědecké a výzkumné činnosti akademických pracovníků univerzity. Překvapil jak rozsahem nabízených služeb, tak i jejich rozmanitostí, co se týče vědních a realizačních oborů a oblastí. V další přednášce se doc. Hanus ujal přehledného pohledu na historii inženýrských a vědeckotechnických spolků v Českých zemích a připojil i stručný přehled o vývoji vědy, techniky a inženýrství na území obou současných následnických států Československé republiky. Třetím přednášejícím byl prof. Dušan Petráš prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, který ve svém vystoupení podal informaci o činnosti Akreditačného centra ZSVTS, které v r. 2015 získalo statut člena ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) a po náročném autorizačním procesu se stalo 14. evropskou akreditační agenturou pro hodnocení kvality technických inženýrských programů podle standardů EUR-ACE®. Akreditační proces prováděný těmito agenturami končí přiznáním označení EUR-ACE®. Tyto akreditace jsou oficiálně uznány Evropskou komisí, která zařadila tuto značku mezi „European Quality Labels“, kterými se garantuje kvalita vysokoškolských studijních programů. Český a slovenský svaz vědeckotechnických společností se před patnácti lety dohodly na každoročním udělování plakety za rozvoj spolupráce mezi členy jejich společností. Důležitým bodem programu setkání bylo předání plakety letošním laureátům Ing. Dušanu Feriancovi, EUR ING ze Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov a prof. Ing. Jiřímu Hiršovi, Ph.D. z české Společnosti pro techniku prostředí. Plakety oceněným předali společně prezident ZSVTS prof. Dušan Petráš a předseda ČSVTS doc. Daniel Hanus.

Setkání probíhalo v příjemné atmosféře a ukázalo se, že spolupráce mezi odborníky obou svazů v oblasti vědy, výzkumu, techniky a inženýrství přetrvává ku prospěchu obou našich národů, bez ohledu na to, že už nejsme spojeni v jednom státu a že nejsou žádné překážky, aby tomu tak bylo i do budoucna.

doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., EUR ING
24. 10. 2018

Fotogalerie z oslav zde.