Předseda ČSVTS Daniel Hanus byl oceněn Patentovým úřadem

Úřad průmyslového vlastnictví k výročí 100 let Patentového úřadu v Praze uspořádal konferenci Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě dne 19.9.2019 ve Španělském sále Pražského hradu. Na této výjimečné akci  byl oceněn předseda Českého svazu vědeckotechnických společností z.s.  doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING za „podporu inovativnosti v České republice“. Srdečně gratulujeme!

Další podrobnosti na strákách Patentového úřadu:
https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/tz_100_let_patentoveho_uradu.html