Český svaz vědeckotechnických společností

ČSVTS

Novotného lávkazpravodaj
 

prehled
 

feani


Kalendář

poslední měsíc březen 2018 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31

Výstavy na Novotného lávce

Žádné události k zobrazení

Počet návštěvníků

396125

Aktuálně

 

 

Co má lejsek malý společného s matematikou?

 

Na první pohled ptáček lejsek malý a matematika spolu nesouvisejí. Při znalosti souvislostí ale uvidíme, že v našem případě přece jenom: jsou to témata studentských odborných projektů oceněných zlatou medailí v Pekingu v březnu tohoto roku. Ondřej Belfín, Jakub Dostál, Kamil Mudruňka a Pavla Tmejová jsou čtyři talentovaní a motivovaní studenti gymnázií, kteří se ve volném čase věnují různých zálibám a koníčkům. K nim patří také zájem o odbornou činnost a řešení zajímavých otázek z oblasti ornitologie, matematiky a zdravovědy. A právě se svými pracemi se zúčastnili mezinárodního finále studentské soutěže Beijing Youth Science Creation Competition – BYSCC 2017 v Číně, kde získali 2 zlaté medaile, 2 stříbrné a jednu zvláštní cenu. A to v nemalé konkurenci 300 čínských projektů a 34 projektů z jiných zemí světa. Upřímně blahopřejeme!
 


 

 

Proč právě tito čtyři studenti a ne jiní?

 

Ondřej, Jakub, Pavla i Kamil byli finalisté českých národních odborných soutěží pro středoškolské studenty, a to Celonárodního finále středoškolské odborné soutěže SOČ a EXPO Science AMAVET. Hodnotitelské komise je vybraly na základě prezentovaných projektů, aby zastupovali jak Českou republiku, tak i Český svaz vědeckotechnických společností, svoje gymnázia a soutěže, kterých se zúčastnili. V minulém školním roce se postupně probojovali buď až do Celonárodního finále středoškolské odborné soutěže SOČ, která se konala v Hradci Králové v červnu, nebo do finále EXPO Science AMAVET, které se konalo v dubnu v Praze.

SOČ - soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů s devětatřicetiletou tradicí je vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantovaná Národním institutem pro další vzdělávání a jejím Talentcentrem. Druhou zmiňovanou odbornou soutěž s finálem EXPO SCIENCE AMAVET pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku z.s. AMAVET už 24. rokem.

 

Role ČSVTS

 

Představitelé Českého svazu vědeckotechnických společností se rozhodli zapojit se do úsilí mnoha institucí a neziskových organizací, které podporují talentovanou mládež v jejich zájmech v oblasti přírodních a technických věd a vytvářejí podmínky, aby své zájmy mohli uskutečňovat. Proto Český svaz vědeckotechnických společností využil nabídky pobočky partnerské Čínské asociace pro vědu a techniku vyslat naše studenty na mezinárodním finále studentské soutěže do Pekingu.

 

Soutěž

 

Tento rok to už bylo po čtvrté, kdy se naše delegace zúčastnila finále BYSCC a opět s velkým úspěchem.Soutěž probíhala v jeden den, kdy studenti prezentovali svoje projekty formou posterové prezentace a odpovídali na odborné dotazy hodnotitelů. Hodnotitelé jsou seznámeni s pracemi předem, dostávají od organizátorů abstrakty jednotlivých projektů. To jim umožní ptát se studentů rovnou na konkrétní problémy týkající se práce a posoudit jejich odbornost, hloubku znalostí a pochopení problematiky. Snaží se odhadnout míru samostatnosti studenta při práci na projektu, originalitu myšlenky, důkladnost, komplexnost a v neposlední řadě si všímají schopnosti argumentace a celkového dojmu. Projekty jsou rozděleny podle předem vyhlášených soutěžních oblastí: zoologie, počítačové vědy, matematika a medicína & zdravověda. Program byl intenzivní, skvěle zajištěný a věnovaný jak přípravě na soutěž, tak samotné soutěži.

Hostitelem soutěže BYSCC byl již podruhé pekingský distriktHuairou, na severním okraji města.  V tomto distriktu se nachází jedno ze čtyř vědeckých městeček v Pekingu. Městečko bylo vybudované s veškerou infrastrukturou, kterou potřebují obyvatelé města, včetně moderního pracovního zázemí, budov pro výzkumné a vývojové podniky, moderní průmysl, vědu a vzdělávání.  Součástí jsou přírodní prostory pro relaxaci a odpočinek. Soutěž samotná probíhala na Univerzitě Čínské akademie věd. Byli jsme ubytováni v krásném prostředí Mezinárodního konferenčního centra v rámci této univerzity, které je vybudováno u jezera Yanqi.  

 

Vyzvaná přednáška Jakuba Dostála

 

Novinkou akce bylo začlenění studentského workshopu a prezentací vyzvaných studentů do programu. Jenom 10 studentů, z toho 4 ze zahraničí, bylo vyzvaných, aby předstoupilo před zbylé účastníky soutěže a informovalo o přínosu svého projektu. Měli k tomu 6 minut a promítali svoji prezentaci. Jedním ze studentů byl náš Jakub Dostál, který se této příležitosti zhostil jako profesionál a sklidil upřímný obdiv.

Jakub svoji zkušenost se soutěží v Pekingu vyjádřil slovy: „Do Číny na BYSCC jsem odjížděl s cílem získat mnoho nových přátel a kontaktů. To se mi podařilo již první den, kdy jsme potkali studentky, které nám pomáhaly s pobytem v Pekingu. Přátele jsem získal také ihned při přípravě posterů. Nejenom, že všichni zahraniční soutěžící byli plni hovoru a skvělých nápadů, dokázali mne také motivovat k co nejlepší práci při obhajobě a k touze po získání medaile. Medaile je to nejmenší co jsem si z Číny přivezl. To největší je naopak mnoho známostí a hlavně velká motivace.“

 

Fórum učitelů

 

Zatímco studenti odpovídali na dotazy hodnotitelů, dospělá část delegací se zúčastnila kulatého stolu k problematice výuky technických a přírodovědných oborů. Zazněly náměty a zkušenosti pedagogů z Číny, Ruska, Finska a jiných zemí.  Jejich názory pak byly shrnuty ve volném pokračování na zajímavém fóru „The Science Education Innovation Forum of Chinese and Foreign Educators“.  Před naplněnou aulou své postřehy a názory kromě pedagogů sdíleli i představitelé průmyslu např. firmy ALIBABA, nebo úspěšného start-upu, který založil vítěz jedno z minulých ročníků BYSCC. Volný čas byl vyplněný exkurzí do výzkumně-vývojového podniku Origin water a informačního centra vědeckého městečka v Huairou. Se zájmem a obdivem jsme se podívali na maketu území a vyslechli cíle a plány do budoucna v této oblasti.

 

Přehlídka soutěžních projektů pro veřejnost

 

Druhý den po soutěži byly projekty studentů zpřístupněny veřejnosti. Je těžké si pro našince představit ty davy lidí, které se valily do haly s vystavenými projekty. Jejich zájem o práce studentů byl upřímný, ať se jednalo o mladšího žáka nebo jeho rodiče. Na prohlídce byli také rodiny s dětmi, které chtěly porozumět jednotlivým pracím, ptaly se, diskutovaly, zajímaly se… K tomu pomáhaly jak naše tlumočnice, studentky vysokých škol v Pekingu, tak i přeložené základní teze prací do čínštiny.

Pavla Tmejová reagovala slovy: „Byla jsem velice překvapena zájmem veřejnosti. Na soutěži Vědy a Techniky je také den, kdy jsou projekty představovány veřejnosti, ale přístup je naprosto odlišný. Na BYSCC přišlo  opravdu velké množství návštěvníků, kteří jevili velký zájem o dané problematiky a snažili se jim porozumět. Rozhovorem s nimi jsem mnohdy strávila delší čas než při obhajování práce porotci. To byla pro mne velice příjemná a milá zkušenost. “

Aby se i studenti trochu pobavili, organizátoři pro ně připravili interaktivní aktivity v rámci technických oblastí.

 

Vyhlášení cen

 

Vyvrcholením celé soutěže byla dvě slavnostní vyhlášení spojená s nádherným kulturním programem, který připravili žáci a studenti škol. První bylo vyhlášení zvláštních cen, a to nejenom studentům, ale i úspěšným pedagogům, kteří byli oceněni v různých oblastech. Milým překvapením bylo  vyznamenání naší studentky Pavly Tmejové, která jako jedna z mála zahraničných studentů vystoupila na podium, aby si převzala cenu. Byla ohodnocena zastupitelstvem městské části Huairou za svoji práci vývojové kineziologie. Cena byla spojena s finanční odměnou.

Další radost nám přineslo vyhlášení hlavních cen BYSCC 2017. Všichni naši studenti byli oceněni medailí:

 

Zlatá medaile

 

Ondřej Belfín, Gymnázium Olomouc - Hejčín

Název práce: Akustický monitoring a variabilita zpěvu lejska malého, zoologie

Jakub Dostál, Slovanské gymnázium, Olomouc

Název práce: Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti, matematika

 

 

Stříbrná medaile

 

Pavla Tmejová, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl

Název práce: Vývojová kineziologie, lékařské a zdravotní vědy

Kamil Mudruňka, Gymnázium, Pardubice

Medaile předávali významní vědci, univerzitní profesoři, zástupci akademie věd i městské části Huairou, funkcionáři participujících organizací. Připravená show byla velkolepá.

 

Poznávání Číny

 

A jaká by to byla návštěva Číny bez možnosti vidět některou ze světoznámých atrakcí? Měli jsme štěstí, že se kempus Univerzity Čínské akademie věd nachází v blízkosti hor s Velkou čínskou zdí. Neváhali jsme ani na chvíli při nabídce se na zeď zajet podívat. Je impozantní, a když po ní kráčíte, uvědomujete si „génia loci”, jak k vám promlouvá…je to zážitek včetně výhledů na okolní krajinu, kopce a pohoří vrstvící se v liniích za sebou. Odměnilo nás i počasí, když se po chladném a deštivém úvodu soutěže konečně oteplilo. Ve volném čase a díky skvělým vysokoškolačkám, které nám byly přiděleny na celou soutěž, jsme navštívili ještě další významné památky v Pekingu včetně Chrámu nebes, Zakázaného města a prošli uličkami pověstných hutongů. Zaujal nás lamaistický chrám (také palác Klidu a harmonie), který patří k nejvýznamnějším náboženským stavbám v Pekingu. I dnes v něm žijí a studují mniši.

V porovnání s minulým rokem přibyly bezpečnostní kontroly. Prevence před teroristickými útoky se uplatňuje nejenom před vstupy do památek, ale též při samotném vstupu na náměstí Nebeského klidu. Časově je to náročné a při množství lidí z celého světa, které na vstupy čekají, obzvlášť.

Kamil Mudruňka na závěr zhodnotil svoji zkušenost z BYSCC 2017: „Celá akce ve mě zanechala velmi pozitivní dojem. Samotná organizace soutěže a ubytování byly na vysoké úrovni. Před odletem jsem měl trochu obavy z čínské angličtiny, nakonec jsem však s porozuměním porotcům neměl nejmenší problém. Při procházení ostatních mě mile překvapila snaha čínských účastníků představit a vysvětlit jejich práci i přes pouze minimální znalost angličtiny. Následná návštěva nejznámějších památek celý dojem ještě řádově umocnila. Myslím, že prohlídka Pekingu, poznání nových přátel a kultury, byl pro všechny nezapomenutelný zážitek.“

Ondřej Belfín souhlasně dodal: „Před odletem na soutěž v Číně jsem měl velké očekávání, ale přesto jsem od prvního dne nepřestával být překvapený. Obrovské množství výborných projektů a lidí na jednom místě v oblasti moderního univerzitního kampusu nedaleko Velké Čínské zdi vytvořilo skvělou atmosféru a všichni účastníci jsme si velmi užívali možnost být této události součástí. Za největší zážitek kromě návštěvy významných památek v centru Pekingu považuji den, kdy se obrovská hala se studentskými projekty otevřela veřejnosti. Ten ohromný zájem a úcta s jakou lidé v Číně nahlíží na středoškolské studentské vědecké aktivity, byla pro mě nová zkušenost. “

 

Poděkování

 

Na závěr bych chtěla vyzvednout vynikající spolupráci několika organizací, které spojil jeden cíl, a to umožnit českým studentům účast na významné mezinárodní soutěži odborných studentských projektů v Pekingu: Beijing Youth Science Creation Competition – BYSCC 2017. S Českým svazem vědeckotechnických společností spolupracuje Talentcentrum NIDM MŠMT, Asociace pro mládež, vědu a techniku z.s.  AMAVET a nově Alumni Scientiae Bohemicae, z.s.  Jde o mladou organizaci, založenou absolventy prestižních zahraničních studentských soutěží. Členové spolku ASB mají za cíl „popularizaci vědy a podporu nadaných českých studentů, zejména v navazování kontaktů se zahraničím, poskytují poradenství, kariérní koučink a vzdělávácí a tvůrčí aktivity pro nadané studenty a odbornou veřejnost“. Někteří, včetně Robina Kryštůfka, prvního zlatého medailisty BYSCC 2014, připravovali na tento ročník soutěže její účastníky. A podle výsledků s úspěchem. V únoru proběhla závěrečná příprava studentů před odjezdem do Číny.

 

Vřelé poděkování za podporu a materiály o České republice k distribuci na soutěži patří i kanceláři CzechTourism v Pekingu a její paní ředitelce Noemi Benešové-Guerrero a také českému velvyslanectví v Pekingu a panu tajemníkovi Martinu Hoškovi.

 

Ing. Zora Vidovencová

Český svaz vědeckotechnických společností  z.s.

 


Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

saly

 


Kamera on-line

webkamera Karlův most


kytlice

ubytovani

klub